Site Loader

De fleste som gir kreditt tar en kredittvurdering av deg som selskap. Det betyr at de sjekker om de synes du er en person som kan gis kreditt, eller med andre ord er en person som kan få sin søknad om lån innvilget. Søknad på å låne penger er egentlig en søknad om du som person kan håndtere lånet. Når banken gir ut lån vil denne risikoen som de føler at de tar reduseres ut i fra hvor mye lånet er på i forhold til markedsverdien. Kjøper du for eksempel et hus til 5 millioner kroner vil det være en ganske annerledes risiko for banken om du har egenkapital og også hvor mye denne egenkapitalen er på. I Norge må du ha egenkapital på minimum 15% når du kjøper et hus. I det gitte eksempelet vil det kreve en egenkapital på 750.000 kroner. Hvis du kommer til banken med en dårlig kredittscore, men ellers 2.500.000 kroner så vil lånet ses på som et lån med mye lavere risiko fordi du kommer med så mye penger at det ikke vil bli veldig utfordrerne for banken å dekke inn sitt lån om det skulle skje noe. Dette eksempelet er så sikkert at det ikke burde være noe problem for banken å være med.

Post Author: Bonnie Griffin